Danh mục sản phẩm

Gluco-glycerol

Shop Dược Mỹ Phẩm
Th 7 20/08/2016

KIỂM SOÁT TRAO ĐỔI NƯỚC CỦA TẾ BÀO

Gluco-glycerol (hay còn gọi là Glyceryl Glucoside) là hỗn hợp giữa glycerol và glucose, có trong thành phần của tảo biển xanh. Gluco-glycerol có khả năng tạo ra Aquaporin 3 (AQP3), kiểm soát trao đổi nước của tế bào, từ đó giúp da cân bằng độ ẩm hiệu quả hơn.